Japanese Proteomics Society

HOME > JHUPO Organizational Structure

JHUPO Organizational Structure

General Council Members

President

Yoshio Kodera / Kitasato Univ.

Vice President

Eiji Kinoshita / Hiroshima Bunkyo Univ.

Council Members

Shungo Adachi / Kitasato Univ.
Noriaki Arakawa NIHS/
Norie Araki / Kumamoto Univ.
Naoshi Domae / RIKEN
Daisuke Higo / Thermo Fisher Scientific
Mio Iwasaki / Kyoto Univ.
Takao Kawakami / MPS
Takeshi Kawamura / Univ. Tokyo
Shin Kawano / DBCLS
Yusuke Kawashima / RIKEN
Keiji Kito / Meiji Univ.
Daiki Kobayashi / Niigata Univ.
Tadashi Kondo / National Cancer Center
Hidetaka Kosako / Tokushima Univ.
Takeshi Masuda / Kumamoto Univ.
Yoshiya Oda / Univ. Tokyo
Sumio Ohtsuki / Kumamoto Univ.
Shujiro Okuda / Niigata Univ.
Naoyuki Sugiyama / Kyoto Univ.
Toshifumi Takao / Osaka Univ.
Nobuaki Takemori / Ehime Univ.
Kohei Tanaka / Mitsubishi Tanabe Pharma Co., Ltd.
Masaki Wakabayashi / NCVC

Inspector

Toshifumi Takao / Osaka Univ.
Yoshiya Oda / Univ. Tokyo

Secretary General

Keiji Kito / Meiji Univ.